7. dubna 2016

Jarní Vodákov 2016

Vážení přátelé vodáci, bývalí i dosud sloužící! Je tady jaro a po dlouhé zimě začíná ve Vodákově pomalu mizet sníh. Je proto třeba se sjet, pokecat, zazpívat, popít, pokouřit, pojíst a hlavně se pobavit!
V programu bude tentokrát zapíjení nových vnuků a vnuček, ba i některých narozenin. A to je za dveřmi 30 let od založení Vodákova (na podzimní Švestkyádě) a též kulatiny VVÚVT, neboť letos slavíme hranaté 34. výročí založení našeho ústavu. A půjdeme na procházku! Buď do hasičárny v Újezdu nebo do jiné putiky do Kvášňovic. A žádné výmluvy a pozdní příjezdy! Zkuste se letos nahlásit včas. Těšíme se, Zdeněk a Líba.

Liebe Freunde, ehemalige Wasserwandler und auch welche noch dienen! Der Frühling ist da und nach einem langen Winter beginnt in Vodáková langsam verschwinden Schnee. Daher ist es notwendig zu treffen, reden, singen, trinken, rauchen, essen und vor allem Spaß haben!
Das Programm wird diesmal neue Enkel feiern, und auch sogar einige Geburtstag. Und es ist an der Tür 30 Jahren seit der Vodákov-gründung  (es wird auf Herbst Švestkyáda), und kommt auch bald ein runden Geburstag des  VVÚVT, weil wir in diesem Jahr den 34. Jahrestag der unseres Instituts feiern. Und wir werden für einen Spaziergang gehen! Entweder nach der Feuerwache in Újezd oder nach andere Putik in Kvášňovice . Und keine Ausreden und späte Ankünfte! Versuchen Sie in diesem Jahr rechtzeitig zu melden. Wir freuen uns, Zdenek und Liba.