31. května 2007

Aktualizace kontaktů !

Ahoj všem. Prosím, obětujte chvíli času a vyplňte tento formulář. Pomůže nám to zaktualizovat databázi členů. Díky tomu se budete všechny informace dozvídat včas. Děkujeme
----------------------------
Grüße! Bitte nehmen Sie ein wenig Zeit un füllen Sie dieses Formular aus. Es wird uns bei der Aktualisierung der Database der Mitglieder behilflich sein. Dank dem werden Sie alle Informationen rechtzeitig erhalten. Wir bedanken uns.
----------------------------
Hello everyone. Please spend little of your precious time to fill in this form. It will help us update the database of the members. Thanks to that you will be receive all information on time. Thank you.

26. května 2007

Malá (školní) voda 2007

Vím, že to až tak s VVÚVT nesouvisí, ale malá, neboli školní voda, tak nějak již do naší party zapadla. Takže - jede se jako každoročně Otava, z vodáckého tábořiště v Sušici. Sraz je 15.6.2007 večer na tábořišti v Sušici a odjezd je v sobotu ráno. Ráno se budou nejspíše převážet auta. Jede se jako již v posledních letech pravidelně až do Kozlova. Takže pádlu zdar a uvidíme se. (Tony)

První kontakt

Ahoj všem členům i nečlenům Vědeckovýzkumného ústavu vodní turistiky. Na těchto stránkách se nadále budete (snad pravidelně) setkávat s informacemi potřebnými k běhu VVÚVT - informace o budoucích akcích (vody, Vodákovy ... plesy), ale také se zápisy a fotografiemi akcí proběhlých. Na fotogalerii se již můžete podívat zde na stránce gallery.vvuvt.eu. Další věci, jako zápisy ze starých vod atd. přijdou později, já i Zděněk jsme bohužel dost pracovně vytíženi. Pokud nám budete chtít něco napsat, pak pište na adresu vvuvt.eu@gmail.com. Pádlu zdar a hezký den. (Tony)